Foto's van onze tuin, gemaakt in juli 2014 door Christian van der Meij

 

Vanaf juli 2000 wonen wij in Neede, net buiten de bebouwde kom.

De tuin, 7000 m voorheen grotendeels een maïsveld, is intussen behoorlijk volgroeid. Omdat ik nogal van bomen houd zijn er nogal wat bij gekomen. Ze groeien snel, bliksemsnel. Met name de wilgen schieten hoog de lucht in. Een schitterende boom, vind ik. Er is een overgang van natuurlijk - aan de buitenkant van het perceel naar cultuurlijk, in de buurt van het huis.

De tuin is in de loop van de jaren beplant en bewerkt, meer intuïtief dan gepland. In 2008 op 22 juni hebben we de wervelstorm over ons perceel heen gehad. Dat heeft veel veranderd. Bomen van meer dan 150 jaar oud lagen plat. Eiken en ook grote populieren. Een afschuwelijke en pijnlijke ervaring.

In het voorjaar van 2008 hebben we een hectare landbouwgrond, grenzend aan ons perceel kunnen kopen. Na vier jaar, oktober 2012, is dat omgezet in natuurgebied. Veel water en ook weer wilgen. We zijn benieuwd hoe het er in de loop van de jaren uit gaat zien.

We zijn eens per jaar een dag open tijdens de open tuin dagen van Groei en Bloei. Daarnaast komen soms tuingroepen onze tuin bekijken.

Naast de tuin kunt u een expositie van schilderstukken in ons atelier bekijken.